W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

Trzeci Sztafetowy Bieg Ku Czci Sylwestra Rozdżestwieńskiego

 Już dziś zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w
TRZECIM SZTAFETOWYM BIEGU KU CZCI SYLWESTRA ROZDŻESTWIEŃSKIEGO
który odbędzie się 14.11.2015 r.

SOCHACZEW (Stadion Orkan) – ŻUKÓW (Szkoła Podstawowa w Żukowie) – MŁODZIESZYN – IŁÓW (cmentarz)

REGULAMIN

CEL IMPREZY

 1. Uczczenie Pamięci śp. Sylwestra Rozdżestwieńskiego.
 2. Promocja aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia.
 3. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców powiatu sochaczewskiego i okolic.
 4. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej i sposobu na zdrowe spędzanie czasu wolnego.
 5. Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności.
 6. Promocja gmin Iłów i Młodzieszyn.

 

ORGANIZATORZY

 1. Stowarzyszenie Działamy Sprawnie – Tworzymy Lepiej „Przez Sport w Przyszłość”.
 2. Starostwo Powiatowe w Sochaczewie.
 3. Gmina Iłów.
 4. Gmina Młodzieszyn.
 5. Sekcja Lekkoatletyczna OKS „SKRA” Warszawa oddział Sochaczew.

 

TERMIN i MIEJSCE

Impreza odbędzie się 14.11.2015 r. w godzinach:
10:00 – start honorowy 400 m po bieżni na stadionie MOSiR – Sochaczew, ul Warszawska 80 (następnie przejazd autobusami pod szkołę w Żukowie)
10:30 – Szkoła Podstawowa w Żukowie

TRASA I DYSTANS BIEGU

Sztafeta polegać będzie na przebiegnięciu przez grupę uczestników pewnego odcinka trasy (długość odcinka uzależniona jest od ilości uczestników). Po przebiegnięciu wyznaczonego odcinka grupa przekazuje pałeczkę kolejnej grupie, która wysiada z autobusu, a grupa kończąca bieg zajmuje miejsce w autobusie. Zmiana sztafet następować będzie na całej trasie biegu.

Start i meta biegu:
Żuków (szkoła) – Iłów (cmentarz)

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmowane są na stronie internetowej www.pswp.e-sochaczew.pl
Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców/opiekunów >>Pobierz<<
Udział w imprezie jest bezpłatny.
Lista zgłoszeniowa zamknięta zostanie 12.11.2015 r.

TRANSPORT

Organizatorzy zapewniają transport pierwszym zgłoszonym 150 osobom w obydwie strony (Sochaczew-Żuków-Iłów, Iłów-Żuków-Sochaczew)

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub uszkodzone przez uczestników podczas, w trakcie i po imprezie.
 2. Organizator nie odpowiada za wszelkie straty, szkody, kontuzje, poniesione przez uczestników w trakcie, przed jak i po imprezie.
 3. Ubezpieczenie jest indywidualną sprawą uczestnika imprezy.
 4. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 5. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu (na starcie, trasie i mecie).
 6. Organizator po zakończeniu sztafety zaprasza na bezpłatny ciepły poczęstunek i gorącą herbatę.
 7. Zgłoszenie się do sztafety Żuków-Iłów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 8. O sprawach nagłych nieujętych regulaminem decyduje organizator.
 9. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem 696-550-956.

 

Zachęcamy do obejrzenia filmu oraz zdjęć z roku poprzedniego .

Skip to content