Prace gwarancyjne na drogach gminnych

Drodzy Państwo, mieszkańcy gminy Młodzieszyn informujemy, iż zostały wykonane prace gwarancyjne na drodze gminnej położonych na dz. nr ew. 36 i 48 w m. Janów polegające na uzupełnieniu kruszywa w miejscach gdzie doszło do wybicia się dziur, wykonane uzupełnienia przyczynią się do poprawy, jakości nawierzchni oraz komfortu korzystających z niej mieszkańców. Prace te zostały wykonane przez wykonawcę inwestycji bezpłatnie w ramach obowiązującej gwarancji.

W najbliższym czasie na podobnej zasadzie zostaną wykonane prac na drogach gminnych: droga położona na dz. nr ew. 2 w Janowie, ul. Wierzbowa w Młodzieszynie, droga w Mistrzewicach na dz. nr ew. 188/2; 254; 256; 259. Dzięki odpowiednim zapisom w umowach na realizację inwestycji z wykonawcami, Gmina Młodzieszyn uzyskuje dodatkowe korzyści w postaci gwarancji na wykonane odcinki dróg, co zmniejsza koszty bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz zwiększa możliwości wyegzekwowania napraw w przypadku ujawnionych wad.

  • Droga Janów
  • Droga Janów
  • Pobocza Adamowa Góra
  • Pobocza Adamowa Góra
  • Droga Janów

Related posts

Skip to content