Modernizacja skrzyżowań Kamion-Młodzieszyn

Dzięki staraniom Wójta Gminy Młodzieszyn oraz bardzo dobrej współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad wykonano modernizację czterech skrzyżowań na odcinku drogi krajowej nr 50 Kamion-Młodzieszyn. Modernizację wykonano w ramach programu poprawy bezpieczeństwa ruchu.
Przebudowa dotyczyła czterech skrzyżowań: Kamion Poduchowny (przy Szkole Podstawowej w Kamionie), Kamion Duży-Witkowice, Młodzieszynek oraz skrzyżowania przy Domu Pomocy Społecznej.
W ramach modernizacji wykonano przebudowę odcinków niebezpiecznych (skrzyżowań), które przez wiele lat stwarzały zagrożenie dla użytkowników drogi . Dobudowano lewoskręty, zatoki autobusowe, dojścia do przystanków w postaci chodników, posadowiono nowe wiaty przystankowe, dokonano poszerzeń drogi. Skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych objęto sygnalizacją świetlną, ustawiono dodatkowe oznakowanie.
Usunięto także przeszkody (drzewa, konary drzew), które znacząco ograniczały widoczność.

Jak podkreśla Wójt Gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk, przebudowa skrzyżowań to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa Mieszkańców oraz innych użytkowników drogi. Cieszymy się z bardzo dobrej współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz efektu jaki dzięki temu udało się uzyskać. Jestem przekonana, że wykonana modernizacja skrzyżowań usprawni ruch a także znacząco wpłynie na bezpieczeństwo jej użytkowników. Dziękujemy.

Mając na uwadze dalszą poprawę bezpieczeństwa, Wójt Monika Pietrzyk poinformowała iż Gmina Młodzieszyn dokonała opracowania projektowego dla budowy lewoskrętu w miejscowości Radziwiłka, które to przekaże Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad celem wykonania prac budowlanych. Dołoży także wszelkich starań dla realizacji tego przedsięwzięcia.

 • 20200114_073318
 • 20200114_074135
 • 20191029_090741
 • 20191029_092350
 • 20191029_090722
 • 20191029_090746
 • 20191029_090804
 • 20191029_090824
 • 20191029_090909
 • 20191029_091013
 • 20191029_091133
 • 20191029_092222
 • 20191029_092447
 • 20191029_092533

Related posts

Skip to content