Dom Pomocy Społecznej w Młodzieszynie bierze udział w projekcie „Wsparcie dla Mazowsza”

Dom Pomocy Społecznej w Młodzieszynie przy dużym zaangażowaniu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie reprezentowanego przez Starostę Panią Jolantę Gonta, Wicestarostę Pana Tadeusza Głuchowskiego, Skarbnika Panią Teresę Pawelak oraz Pana Ireneusza Góralczyka Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wsparcie dla Mazowsza” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój Usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Projekt „Wsparcie dla Mazowsza” realizowany jest przez Województwo Mazowieckie gdzie Grantodawcą jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
Celem projektu jest wsparcie Domów Pomocy Społecznej, w tym personelu DPS w zapewnieniu właściwej i bezpiecznej opieki nad osobami przebywającymi w DPS w zakresie ochrony życia i zdrowia oraz zabezpieczenie pensjonariuszy w zakresie przeciwdziałania i ograniczenia skutków COVID-19.
Całkowite dofinansowanie wynosi 248 117,00 zł., z czego 209 113,01 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej zaś 39 003,99 zł z budżetu Państwa.
Część dofinansowania będzie przeznaczona na wypłaty dodatków do wynagrodzeń dla 45 pracowników, bezpośrednio zajmujących się na co dzień Mieszkańcami Domu.
Z pozostałej części zostaną dokonane następujące zakupy:
urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń suchą mgłą wraz z specjalistycznym preparatem biobójczym,
rękawiczki diagnostyczne jednorazowe nitrylowe w rozmiarze M i L,
maseczki jednorazowe,
kombinezony jednorazowe,
płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni,
żele do dezynfekcji rąk,
fartuchy medyczne jednorazowe,
termometry bezdotykowe medyczne,
ścienne stojące dozowniki bezdotykowe do dezynfekcji rąk, zasilane sieciowo,
maty dezynfekcyjne,
mydło antybakteryjne.
Mając na uwadze panującą sytuację epidemiczną na terenie Polski a także problemy z jakimi borykają się Domy Pomocy Społecznej każde wsparcie jest bardzo ważne.

Related posts

Skip to content