48. Mazowiecki Rajd Harcerski

29 września przy pomniku w Witkowicach odbył się uroczysty capstrzyk który był częścią 48. Mazowieckiego Rajdu Harcerskiego Szlakiem Walk nad Bzurą zorganizowany przez Komendę Hufca ZHP Sochaczew. Uroczystość poprowadził Komendant Hufca ZHP Krzysztof Wasilewski. Po wystąpieniach okolicznościowych zaproszonych gości wśród których była m.in. Jolanta Gonta – starosta sochaczewski, Anna Sobieraj – przedstawiciel Gminy Młodzieszyn, Adam Orliński – radny sejmiku województwa mazowieckiego, pod pomnikiem zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. Odczytano również apel poległych, a grupa młodych harcerzy złożyła uroczyste ślubowanie.

Podczas tego dwudniowego spotkania harcerze wędrowali śladami II wojny światowej, była to świetna lekcja historii, która pozwoliła poznać realia tamtych lat i przybliżyć bohaterstwo poległych podczas Bitwy nad Bzurą żołnierzy.

  • zhp
  • zhp pop2
  • zhp popr 6
  • zhp pop4
  • zhp pop 1

Related posts

Skip to content