28 grudnia 2017r. XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

W dniu 28 grudnia 2017 r. ( czwartek ) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Młodzieszyn odbędzie  się XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Młodzieszynie,
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Gminy.
4. Podjęcie Uchwały:
a. zmieniająca Uchwałę budżetową gminy Młodzieszyn na 2017 rok
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.

Related posts

Skip to content