18 grudnia 2017-XLII Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

W dniu 18 grudnia 2017 r. ( poniedziałek ) o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Młodzieszyn odbędzie się XLII Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

z  następującym  porządkiem  obrad:

1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Gminy.
4. Podjęcie Uchwał:
a. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2018-2029
b. Uchwała budżetowa Gminy Młodzieszyn na rok 2018
c. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny nalata 2018-2020.
5. Informacja międzysesyjna Wójta Gminy
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.

Related posts