Zmiana zasad informowania o kwarantannie

Zmieniły się zasady informowania o obowiązku przejścia na kwarantannę w powiecie sochaczewskim. Ma to związek z przejęciem przez sochaczewski sanepid obowiązków sanepidu grodziskiego, a także z gwałtownie rosnącą liczbą osób zakażonych oraz zobowiązanych do obycia kwarantanny. Jak wyjaśnia Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sochaczewie:

– Decyzją Mazowieckiego Państowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, sanepid w Sochaczewie realizuje dodatkowe zadania poprzez przejęcie wszystkich zadań Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Grodzisku Mazowieckim, ze względu na objęciu kwarantanną znaczącej liczby pracowników grodziskiej stacji. Ponadto pracownicy sochaczewskiego sanepidu wspierają w działaniach przeciwepidemicznych stację w stolicy.

Ze względu na lawinowo wzrastającą liczbę osób zakwalifikowanych do objęcia kwarantanną w zakładach pracy, przedszkolach, szkołach, każdy, kto od przełożonego, dyrekcji otrzyma informację o styczności z zakażonym na covid, powinien wraz z rodziną pozostać w domu i poddać się kwarantannie. Informacja taka, mimo że nie została jeszcze przekazana przez sanepid, jest dla państwa wiążąca i dane udostępnione przez pracodawcę trafią do ogólnopolskiego systemu kwarantann EWP. System zaprosi państwa do korzystania z aplikacji „kwarantanna domowa”, gdzie znajdziecie państwo szczegóły na temat kwarantanny. Na podstawie systemu kontroli osób w kwarantannie dokonuje także policja.

Stopniowo i sukcesywnie nawiązujemy z państwem kontakt telefoniczny oraz rozsyłamy drogą mailową decyzję o kwarantannie.

Decyzja inspektora, czyli dokument o kwarantannie, wystawiana jest na osobę, która miała styczność z zakażonym, natomiast domownicy jako usprawiedliwienie swojej nieobecności w pracy, powinni wypełnić oświadczenie o odbyciu kwarantanny, którego wzór dostępny jest na stronie ZUS-u. Warto załączyć do takiego oświadczenia również dokument, który domownik otrzyma z sanepidu. Po zakończeniu kwarantanny pracownik ma 7 dni, aby dostarczyć pracodawcy takie oświadczenie, podpisane własnoręcznie. Pracodawca zawsze ma prawo wystąpić do inspektora o potwierdzenie deklarowanych informacji.

Related posts

Skip to content