Zebrania wiejskie w sprawie Funduszu Sołeckiego na 2024 rok

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w zebraniach sołeckich, na których mieszkańcy będą podejmowali decyzje w sprawie rozdysponowania funduszy sołeckich na 2024 rok. Każde sołectwo ma do rozdysponowania inną kwotę, uzależnioną m.in. od liczby mieszkańców. Zachęcamy do udziału w zebraniach na których wspólnie podejmą Państwo decyzję dotyczącą tych środków. Spotkania będą również okazją do omówienia spraw bieżących w każdym sołectwie. 

Poniżej przestawiamy aktualny terminarz zebrań.

Skip to content