Zakończenie prac MIAS MAZOWSZE

Drodzy Mieszkańcy,

pragniemy poinformować, że zakończyliśmy realizację zadań współfinansowanych przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” tzw. MIAS, na zadania pn.:

„Oznakowanie miejscowości oraz wymiana lamp oświetlenia sołectwa Młodzieszyn”,

„Oznakowanie miejscowości oraz wymiana lamp oświetlenia sołectwa Adamowa Góra”,

„Oznakowanie miejscowości oraz wymiana lamp oświetlenia sołectwa Justynów”,

„Oznakowanie miejscowości oraz wymiana lamp oświetlenia sołectwa Radziwiłka”,

„Wiata rekreacyjna przy placu zabaw w Juliopolu”.

Całość zadań została zrealizowana oraz rozliczona z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

Jak już wcześniej informowaliśmy w  sołectwach Adamowa Góra, Justynów, Młodzieszyn i  Radziwiłka w ramach w/w zadań, została wymieniona część lamp oświetlenia z lamp sodowych na lampy energooszczędne typu LED. W pozostałych częściach zadań dot. oznakowania miejscowości prace związane z montażem tablic również dobiegły końca. Dla sołectwa Juliopol w ramach MIAS została pobudowana wiata, która cieszy swych mieszkańców już od ponad miesiąca.

Całkowita wartość inwestycji dla wszystkich sołectw wyniosła 102 779,21 zł w tym dofinansowanie z Budżetu Województwa Mazowieckiego w Ramach MIAS w kwocie 50 000 zł. Wsparcie finansowe z budżetu gminy Młodzieszyn-w tym pochodzące z funduszu sołeckiego w kwocie 52 779,21 zł.

Mamy nadzieję, że wykonane inwestycje będą udogodnieniem dla mieszkańców oraz  poprawią bezpieczeństwo w Gminie Młodzieszyn.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA (BRUTTO) WSPARCIE FINANSOWE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W RAMACH MIAS ŚRODKI FINANSOWE Z BUDŻETU GMINY MŁODZIESZYN

(W TYM – POCHODZĄCE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO)

MŁODZIESZYN 20.000,00ZŁ 10.000,00ZŁ 10.000,00ZŁ

(BRAK)

ADAMOWA GÓRA 20.000,00ZŁ 10.000,00ZŁ 10.000,00ZŁ

(9 085,98ZŁ)

JUSTYNÓW 21 966,71zł 10.000,00ZŁ 11 966,71ZŁ

(11 966,71ZŁ)

RADZIWIŁKA 20.000,00ZŁ 10.000,00ZŁ 10.000,00ZŁ

(BRAK)

JULIOPOL 20.812,50ZŁ 10.000,00ZŁ 10.812,50ZŁ

(BRAK)

 

Related posts

Skip to content