Z Mitologią za pan brat

Pod koniec kwietnia w Szkole Podstawowej w Młodzieszynie odbył się coroczny turniej mitologiczny. Wzięły w nim udział klasy piąte i szóste. Pięcioosobowe zespoły odpowiadały na pytania i rozwiązywały zadania związane z treścią „Mitologii greckiej” . Musiały na przykład stworzyć drzewo genealogiczne pierwszych bogów , rozpoznać i nazwać bohaterów, za których przebrali się ich koledzy , wykazać się znajomością prac Heraklesa. Pracowali na tle wystawy plakatów przygotowanych wcześniej przez swoich kolegów z klasy. Do punktacji doliczane były też punkty zdobyte przez te osoby z poszczególnych klas, które przebrały się za mityczne postacie. Ostatecznie wygrały klasy Vb i VIa , ale trzeba podkreślić, że wszystkie zespoły były doskonale przygotowane. Gratulujemy

 

Skip to content