W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

Z Mitologią za pan brat

Pod koniec kwietnia w Szkole Podstawowej w Młodzieszynie odbył się coroczny turniej mitologiczny. Wzięły w nim udział klasy piąte i szóste. Pięcioosobowe zespoły odpowiadały na pytania i rozwiązywały zadania związane z treścią „Mitologii greckiej” . Musiały na przykład stworzyć drzewo genealogiczne pierwszych bogów , rozpoznać i nazwać bohaterów, za których przebrali się ich koledzy , wykazać się znajomością prac Heraklesa. Pracowali na tle wystawy plakatów przygotowanych wcześniej przez swoich kolegów z klasy. Do punktacji doliczane były też punkty zdobyte przez te osoby z poszczególnych klas, które przebrały się za mityczne postacie. Ostatecznie wygrały klasy Vb i VIa , ale trzeba podkreślić, że wszystkie zespoły były doskonale przygotowane. Gratulujemy

 

Skip to content