Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Adamowa Góra gmina Młodzieszyn.

Wójt Gminy Młodzieszyn zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Adamowa Góra gmina Młodzieszyn.

Uchwała Adamowa Góra

Adamowa Góra 1

Adamowa Góra 2

Adamowa Góra 3

Adamowa Góra 4

Skip to content