Wycinka zakrzewień w pasach drogowych dróg gminnych

Drodzy Państwo, mieszkańcy Gminy Młodzieszyn informujemy, iż rozpoczęliśmy prace nad utrzymanie zieleni gminnej w części dotyczącej wycinki zakrzewień oraz pielęgnacyjnych podcięć drzewostanu w pasach drogowych dróg gminnych.

Mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego korzystających z gminnych ciągów komunikacyjnych dbamy o ich bieżące utrzymanie, wykonywane przez nas prace zdecydowanie poprawiają widoczność oraz przejezdność na naszych drogach przyczyniając się do zdecydowanej poprawy bezpieczeństwa.

W ramach wykonywanych prac zostały wycięte zakrzewienia oraz wykonano cięcia pielęgnacyjne drzewostanu w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowości Rokicina oraz rozpoczęto przedmiotowe prace w miejscowości Janów na drodze gminnej dz. nr ew. 2.

Skip to content