VI Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

W dniu  26 marca  2015 r. /czwartek/ o godz. 13.30  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Młodzieszyn odbędzie się VI Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ślubowanie radnej.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z  V  Sesji Rady Gminy.
 5. Podjęcie Uchwał
 6. a) w sprawie zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2015.
 7. b) w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Młodzieszyn w 2015 roku
 8. c)  w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 9. d) w sprawie powołania przedstawicieli Rady Gminy do Związku Międzygminnego„Kampinos”
 10. e) w sprawie wystąpienia z Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Rozwoju „
 11. f) w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia  Lokalnej Grupy Działania „Ziemi Chełmońskiego”
 12. g) zmieniająca Uchwałę w sprawie zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Młodzieszyn.
 13. h) zmieniająca Uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rady Gminy.
 14. Informacja międzysesyjna Wójta Gminy.
 15. Sprawozdanie z rozdysponowania przydzielonych środków finansowych na dokształcanie

i doskonalenie zawodowe nauczycieli w gminie Młodzieszyn

 1. Sprawozdanie dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2014 r. oraz

efektywności zwalczania i zapobiegania przestępstw i wykroczeń na terenie gminy

Młodzieszyn

 1. Interpelacje i zapytania radnych
 2. Wolne wnioski.
 3. Sprawy różne.
 4. Zamknięcie obrad.
Skip to content