UWAGA! Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Informujemy, że na skutek  zaległych odbiorów odpadów wielkogabarytowych z dnia 19 lutego wystąpiło opóźnienie odbioru odpadów wielkogabarytowych z dnia 20 lutego.

W związku z powyższym nie zostały odebrane odpady wielkogabarytowe w całości z miejscowości: Młodzieszyn, Juliopol, Helenka, Bibiampol. 

Odbiór odpadów wielkogabarytowych z wymienionych miejscowości zostanie dokończony w dniu 21 lutego 2019.

Skip to content