Trwają prace przy przebudowie drogi powiatowej w Młodzieszynie

Informujemy o realizowanych pracach związanych z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 3815W tj. ul. Chodakowskiej w Młodzieszynie. Obecnie na etapie końcowym jest przebudowa zjazdów do nieruchomości sąsiadujących z drogą, jest to realizowane kompleksowo włącznie z przebudową przepustów pod zjazdami, które były betonowe – pozapadane, połamane, zamulone. Przebudowa przepustów wraz z odtworzeniem/odmuleniem rowu pozwoli na odprowadzenie wód opadowo-roztopowych z terenów przyległych jak również z jezdni drogi chroniąc ją przed negatywnymi warunkami atmosferycznymi np. mróz.

Przypominamy, że inwestycja jest realizowana przez Powiat Sochaczewski przy współfinansowaniu Gminy Młodzieszyn.   

Prosimy wszystkich użytkowników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności i uwagi podczas przemieszczania się w strefach prowadzonych prac drogowych. 

  • P1060657
  • P1060664
  • P1060665
  • P1060668
  • P1060669
  • P1060672
  • P1060679
  • P1060680

Related posts

Skip to content