Taryfy za wodę i ścieki na 2015 rok

Ceny i stawki opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

na 2015 rok.

ZAOPATRZENIE W WODĘ:

 

Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto * Dopłata z budżetu gminy* Cena netto płacona przez odbiorcę* Cena brutto płacona przez odbiorcę
Grupa 1 Cena zł/m3 wody 2,59 2,59 2,80 zł
Stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/miesiąc) 1,52 1,52 1,64 zł

 

 

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW:

 

Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto* Dopłata z budżetu gminy* Cena netto płacona przez odbiorcę* Cena brutto płacona przez odbiorcę
Grupa 1 Cena zł/m3 ścieków 5,95 1,20 4,75 5,13 zł
Stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/miesiąc) 1,62 1,62 1,75 zł

 

* Do cen i stawek dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

Podział na grupy taryfowe:

Grupa 1 –  Wszyscy odbiorcy.

 

Powyższe ceny i stawki opłat obowiązują od 1. stycznia do 31. grudnia 2015 roku. Zostały zatwierdzone Uchwałą Nr XLIX/262/14 Rady Gminy w Młodzieszynie z dnia 27. października 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Natomiast Uchwałą Nr XLIX/263/14 Rady Gminy w Młodzieszynie z dnia  27. października 2014 w sprawie: ustalenia dopłat do cen usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie zatwierdzonych uchwałą Nr XLIX/262/14 Rady Gminy w Młodzieszynie z dnia 27. października 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, wprowadzono dopłatę z budżetu gminy do 1 m3  ścieków odprowadzanych kanalizacją.

 

Opracował:

Piotr Orliński

Skip to content