Ścieżka edukacyjna przy Szkole Podstawowej w Młodzieszynie

Dzięki staraniom Gminy Młodzieszyn, Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Grzmota-Skotnickiego w Młodzieszynie, wzbogaciła swoją bazę dydaktyczną o terenową  infrastrukturę służącą edukacji przyrodniczej. W tym celu zagospodarowano plac przy szkole poprzez wykonanie bazy ornitologicznej, która umożliwi poznanie różnorodności gatunkowej ptaków, poszerzy wiedzę o ptakach, ich biologii, życiu i obyczajach. Dobór ciekawych gier ekologiczno-edukacyjnych aktywnych oraz tablic ekologicznych stanowi interesującą pomoc dydaktyczną dla nauczycieli i  uatrakcyjni  pracę  z dziećmi na świeżym powietrzu. Gry posłużą jako narzędzia poznawcze, spełniając rolę diagnostyczną, weryfikując poznany wcześniej materiał. Poprzez zabawę, dzieci łatwiej będą przyswajały wiedzę i aktywniej uczestniczyły w zajęciach. Posadzono także duże ilości bylin,  krzewów i drzew, których owoce mają być pokarmem dla ptaków. Zadanie zostało z finansowane w 90%przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Koszt budowy wyniósł 109 900,00 zł. Otwarcie bazy dla uczniów zaplanowano na 21 października podczas święta 30-lecia szkoły.

 • IMG_3238
 • IMG_3242
 • IMG_3285
 • IMG_3275
 • IMG_3292
 • IMG_3272
 • IMG_3286
 • IMG_3287
 • IMG_3298
 • IMG_3301
 • IMG_3289
 • IMG_3247
 • IMG_3246
 • IMG_3290
 • IMG_3281
 • IMG_3279
 • IMG_3277
 • IMG_3252
 • IMG_3260
 • IMG_3266
 • IMG_3295
 • IMG_3297
Skip to content