Rozświetlamy Polskę – Gmina Młodzieszyn z nowym oświetleniem

Otrzymaliśmy wstępną promesę dofinansowania inwestycji z programu Rozświetlamy Polskę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Modernizacja obwodów oświetlenia dróg, chodników, placów w gminie Młodzieszyn” w kwocie 684 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji wyniesie 855 000,00 zł, w tym:

684 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

171 000,00 zł ze środków własnych Gminy Młodzieszyn

 

Informujemy, iż obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji technicznej niezbędnej do ogłoszenia postępowania przetargowego.

Skip to content