Przebudowa drogi gminnej w Juliopolu – koło cmentarza

Informujemy mieszkańców  Gminy Młodzieszyn, że otrzymaliśmy dotację w wysokości 197 856,00zł. na realizację zadania pt. „Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. ew. nr 393 w miejscowości Juliopol”.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje: wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni o szer. 3,3m na odcinku około 1015m, budowę poboczy utwardzonych o szer 0,75m. 

W związku z zakresem robót jakie będą wykonywane, zachodzi potrzeba zmiany stałej organizacji ruchu, o której będą Państwo powiadomieni.

Szacowana wartość całej inwestycji to ok. 300 000,00zł. 

Skip to content