Protokół – konsultacje społeczne

Młodzieszyn, 24.07.2018

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Młodzieszyn.

      Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 06 czerwca 2018 r do 30 czerwca 2018 r w celu poznania opinii na temat projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Młodzieszyn.

      Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały zamieszczono na stronie internetowe urzędu: www.mlodzieszyn.pl  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.ugmlodzieszyn.bip.org.pl w zakładce konsultacje społeczne. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały zamieszczono również na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Młodzieszyn.

      W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii.

      Zgodnie z § 7 ust. 1 Uchwały Nr XXIII/134/2012 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Młodzieszyn konsultacje są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących.

Protokół z konsultacji

Related posts

Skip to content