Program „Czyste powietrze” – przypominamy zasady funkcjonowania Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego

Wójt Gminy Młodzieszyn  Monika Pietrzyk zachęca swoich mieszkańców do korzystania z Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”.

Punkt konsultacyjno-informacyjny znajduje się w Urzędzie Gminy Młodzieszyn w  pokoju nr 15.
Godziny otwarcia punktu: poniedziałek w godz. 9 00 – 17 00od wtorku do piątku w godz. 800 – 16 00 .
Informację o zasadach udziału w  programie można dodatkowo uzyskać dzwoniąc do Urzędu Gminy Młodzieszyn pod numer (46) 864 17 60.

Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Czyste Powietrze:

  • Udziela informacji o Programie i zasadach składania wniosku o dofinansowanie,
  • Udostępnia materiały informacyjne o Programie Czyste Powietrze,
  • Pomaga  w zakresie przygotowywania wniosku o dofinansowanie,
  • Wysyła Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej,
  • Udziela pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

Gmina Młodzieszyn podpisała aneks do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotyczącego Programu „Czyste Powietrze”. Dzięki temu Gmina  Młodzieszyn pozyskała dofinansowanie w kwocie 35.000,00 zł na prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” w 2023 roku.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Czyste Powietrze ma celu przyspieszeniu tego działania. W Gminie Młodzieszyn  punkt istnieje już od  maja 2021 r.  i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Bardzo chętnie korzystają z konsultacji indywidualnych, podczas których uzyskują odpowiedzi na swoje pytania i wątpliwości odnośnie wymiany źródła ciepła i termomodernizacji budynku. Ponadto licznie uczestniczą w spotkaniach informacyjnych dotyczących zasad i regulaminu programu organizowanych przez Gminę Młodzieszyn.”- dodaje Wójt Monika Pietrzyk

źródło fot. www.wfosigw.pl

 

  • 10025
  • foto
  • -logo-

 

Skip to content