Powstaje nowa droga w m. Bibiampol

Rozpoczęły się prace na drodze w miejscowości Bibiampol w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ew. 52/1 obręb geodezyjny Bibiampol” w ramach otrzymanej dotacji w wysokości 130.000,00 złotych ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zakresem prac zostanie objęta droga o łącznej długości 335 mb, która powstanie z kruszywa łamanego wraz z podbudową. 

Zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ew. 52/1 obręb geodezyjny Bibiampol” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Łączna kwota zadania wyniosła 272.072,46 złotych.

Dziękujemy Marszałkowi Województwa Mazowieckiego Adamowi Struzikowi oraz Wiceprzewodniczącemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosławowi Adamowi Orlińskiemu za kolejne przydzielone środki finansowe dla gminy Młodzieszyn, które przyczynią się do poprawy infrastruktury drogowej w gminie Młodzieszyn.

Skip to content