Ogłoszono przetarg na kolejną ważną inwestycję

Gmina Młodzieszyn ogłosiła przetarg na realizację zadania pn. „Rozwój Gospodarki Komunalnej w Gminie Młodzieszyn” ramach,  którego zostanie wybudowany garaż i hala postojowa/magazynowa dla taboru komunalnego wraz z jego doposażeniem. Gmina Młodzieszyn na powyższe zadanie otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania” w wysokości 2 430 000,00 zł, co stanowi 97% wartości całej inwestycji.

Budowa garażu i hali postojowo/magazynowej zapewni miejsca serwisu i postoju obecnie posiadanego taboru kołowego oraz przyszłego zaplanowanego do zakupu w ramach w/w przedsięwzięcia. W ramach rozwoju taboru komunalnego Gminy Młodzieszyn, zaplanowano zakup nowego ciągnika wraz z ładowaczem czołowym, zapewniającego obsługę punktu selektywnej zbiórki odpadów w tym pełny transport materiałów w szczególności ponadgabarytowych, ciężkich. Zakup kolejnego pojazdu powiększającego zasoby oraz funkcjonalność obecnego taboru komunalnego to samochód ciężarowy z pełną zabudową do zbiórki i transportu odpadów komunalnych. Pojazd ma na celu zapewnić bezpieczną i komfortową obsługę naszych mieszkańców w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych terenu gminy. Kolejny pojazd to auto przeznaczone do zbiórki i transportu odpadów ponadgabarytowych, które będą zbierane od mieszkańców gminy i transportowane do Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Realizacja w/w przedsięwzięcia przyczyni się do rozwoju gminy Młodzieszyn, umożliwi utworzenie nowych miejsc pracy, wpłynie pozytywnie na zmniejszenie kosztów funkcjonowania gospodarstw domowych w zakresie ponoszonych opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Skip to content