Odbiór azbestu zrealizowany

wojewódzki fundusz

Gmina Młodzieszyn w miesiącu listopadzie zrealizowała odbiór materiałów budowlanych zawierających azbest od mieszkańców gminy w ilości 117,47 ton.
W związku z pozyskaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie w wysokości 46.995zł, odbiór był bezpłatny.
Pozwoliło to na utylizację zgromadzonego azbestu z posesji mieszkańców. Decyzją mieszkańców, demontaż płyt z kilku pozostałych posesji zostanie zrealizowany i objęty programem w przyszłym roku.

Related posts

Skip to content