OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania – budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania 

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na terenie działki nr ew. 256/2 w miejscowości Młodzieszyn w gminie Młodzieszyn wszczęte na wniosek  P4 Sp.zo.o ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

Skip to content