O CYBERPRZEMOCY DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

 Przemoc z użyciem mediów elektronicznych stała się w ostatnich latach bardzo poważną kwestią społeczną. Co sprawia, że jest to zjawisko szczególnie niebezpieczne? Zjawisko cyberprzemocy charakteryzuje wysoki poziom aminowości sprawcy, a atutem sprawcy staje się umiejętność wykorzystywania możliwości, jakie dają nam media elektroniczne. Ogromne znaczenie ma również szybkość rozpowszechniania materiałów kierowanych przeciwko ofierze oraz ich powszechna dostępność w sieci. Kompromitujące zdjęcia, filmy czy informacje potrafią zrobić w Internecie bardzo szybką „karierę”, a ich usunięcie jest często praktycznie niemożliwe. Istotnie ważną cechą problemu jest również stosunkowo niski poziom kontroli społecznej tego typu zachowań. Dlatego też staramy się podejmować różne inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa naszych uczniów, również w sieci.

O zagrożeniach płynących z Internetu, konsekwencjach cyberprzemocy zarówno dla ofiar jak i sprawców dowiedzieli się zarówno uczniowie jak i rodzice.

W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu, które odbyły się 12 marca 2015, uczniowie klas IV-VI wzięli udział w prelekcji nt. Cyberprzemocy, którą poprowadzili sierżant Joanna Olszar i aspirant Paweł Rynkiewicz z Komendy Powiatowej Policji
w Sochaczewie.

O Cyberprzemocy dowiedzieli się również rodzice, którzy przybyli do szkoły na dzień otwarty, który odbył się 19 marca 2015. Prelekcję na w/w temat wygłosiły p. Iwona Sikorska oraz p. Adrianna Szczepanik z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sochaczewie. Dodatkową atrakcją dla rodziców stał się występ uczniów z koła teatralnego, którzy równie przekonywująco przekazali ważne treści o zachowaniu bezpieczeństwa w sieci.

Drodzy rodzice, drodzy uczniowie! Bądźmy czujni i rozsądni w sieci!

 
Pedagog szkolny

Skip to content