Nowy Bank – oszczędności dla Gminy Młodzieszyn

Gmina Młodzieszyn miała zawartą umowę na obsługę bankową na czas określony do dnia 31.12.2014r., w związku ze zbliżającym się okresem trwania umowy w dniu  16.12. 2014r.  zostało ogłoszone postępowanie o planowanym zakupie usługi na obsługę bankową budżetu Gminy Młodzieszyn i jednostek finansowanych poprzez ten budżet (tj. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna) w latach 2015-2019.

W w/w postępowaniu mogły wziąć udział wszystkie banki, lecz w odpowiedzi na postępowanie wpłynęły tylko dwie oferty, od Banku Spółdzielczego w Sochaczewie oraz od Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie.

Ze względu na zerowe koszty obsługi została wybrana oferta Vistula Bank Spółdzielczy. Porównując w/w oferty w okresie trwania umowy tj. w latach 2015-2019 Gmina Młodzieszyn zaoszczędzi ok. 104100,00zł.

Skip to content