Nowe warunki w Programie ,,Czyste Powietrze”

Szanowni Państwo! 

Informujemy, że od 3 stycznia 2023 r. obowiązują nowe warunki w Programie ,,Czyste Powietrze”.

Najważniejsze zmiany w programie:

  1. Wprowadzenie zachęt finansowych do przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji budynku,
  1. Urealnienie wysokości kosztów kwalifikowanych w stosunku do aktualnych cen materiałów i urządzeń oraz podniesienie maksymalnych kwot dotacji dla przedsięwzięcia,
  1. Podwyższenie progów dochodowych uprawniających do otrzymania:
  • podstawowego poziomu dofinansowania – roczny dochód nieprzekraczający 135 000 zł.
  • podwyższonego poziomu dofinansowania –miesięczny dochód w gospodarstwie wieloosobowym na osobę nie przekraczający1894 zł. w gospodarstwie   jednoosobowym nie przekraczający 2651 zł.
  • najwyższego poziomu dofinansowania– miesięczny dochód w gospodarstwie wieloosobowym na osobę nie przekraczający 1090zł. w gospodarstwie jednoosobowym nie przekraczający 1526 zł.
  1. Umożliwienie udzielania kredytów bankowych i tym samym dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu, na przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem w banku wniosku o dofinansowanie.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Punkcie konsultacyjno-informacyjnym, który znajduje się w Urzędzie Gminy Młodzieszyn  pokój nr 15 lub pod numerem telefonu (46) 864 17 60.

POBIERZ – Nowa broszura Czyste Powietrze

Skip to content