Nowe regulacje prawne w sprawie usuwania drzew

Wójt Gminy Młodzieszyn przypomina, że z dniem 1 stycznia 2017 roku weszła w życie zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz.2134), która w sposób radykalny zmieniała przepisy regulujące zasady usuwania drzew.

Obecnie według nowych przepisów,  bez zezwolenia można usuwać bez względu na wiek i gatunek:

  • drzewa i krzewy rosnące na działkach stanowiących własność osób fizycznych, które usuwane są na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
  • drzewa i krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Natomiast podmiot niebędący osobą fizyczną (np. spółka cywilna) może bez zezwolenia usunąć między innymi:

  • krzewy rosnące na powierzchni do 25 m2 (bez względu na wiek);
  • drzewa, których obwód pnia, mierzony na wysokości 130 cm od ziemi nie przekracza:
  • 100 cm – dla topoli, wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  • 50 cm – dla pozostałych gatunków drzew.

Oczywiście wszystkie wyżej wymienione przypadki nie dotyczą drzew będących pomnikami przyrody lub rosnących na terenach objętych  ochroną konserwatorską.

W razie wątpliwości zawsze lepiej skontaktować się z Urzędem Gminy w Młodzieszynie w celu uzyskania informacji.

 Szczegółowe zmiany jakie zostały w prowadzone w ustawie o z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 30 grudnia 2016 r poz. 2249.

Skip to content