LVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

Informujemy, że  dniu 27 września  2022 r. (wtorek) o godz. 14.00 w  Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieszynie odbędzie się LVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Młodzieszyn, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z LVII Nadzwyczajnej  Sesji Rady Gminy.
  4. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Młodzieszyn na rok szkolny 2022/2023.
  5. Podjęcie Uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2022 – 2038.
  6. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową gminy Młodzieszyn na 2022 rok.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Zamknięcie obrad.
Skip to content