Kolejne nowe energooszczędne lampy LED w ramach realizacji zadań ze środków MIAS

Gmina Młodzieszyn jest na etapie realizacji zadań w ramach środków pochodzących z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021. Aktualnie zrealizowano montaż energooszczędnych lamp typu LED w miejscowości Nowe Mistrzewice w ilości 19 sztuk, zastępując nimi stare, energochłonne oprawy oświetleniowe.

W sołectwach Helenka oraz Rokicina zostaną posadowione solarne lampy oświetlenia ulicznego, oczekujemy na dostawę znaków informacyjnych z numeracją porządkową nieruchomości i nazwami sołectw celem dalszej realizacji przyjętych do wykonania zadań.

Mamy nadzieję, że wykonane prace będą udogodnieniem dla naszych mieszkańców jak również wszystkich użytkowników ruchu drogowego.

  • 242851190_885595309029040_716215981855696726_n
  • 242615665_288963462779712_1963516659776418405_n
  • 242502443_229882405846331_7061491769685836964_n
  • 242679507_964998204231296_1096705884748111977_n
  • 242930597_899345770704414_8049814718854567700_n

 

 

Skip to content