Informacja o zmianie numerów kont bankowych

W związku ze zmianą banku obsługującego Urząd Gminy w Młodzieszynie wyłonionego w postępowaniu na „Obsługę bankową budżetu Gminy Młodzieszyn i jednostek finansowanych poprzez ten budżet w latach 2015 – 2019”, zmienił się też z dniem 1 stycznia 2015 roku numer rachunku bankowego Gminy Młodzieszyn na następujący:

13 9011 0005 0390 3274 2000 0010 VISTULA BANK SPÓŁDZIELCZY W WYSZOGRODZIE

 

Wszystkie należności z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłat skarbowych, opłat za czynsz mieszkalny, opłat za dzierżawę, oraz wszystkie inne należności proszę kierować na w/w numer rachunku bankowego

Zmieniły się również numery rachunków bankowych

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Młodzieszynie
03 9011 0005 0390 3287 2000 0010

Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie
72 9011 0005 0390 3304 2000 0010

Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie
38 9011 0005 0390 3290 2000 0010

 

Ulegną zmianie tez numery rachunków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie oraz Gminnego Zakładu Komunalnego w Młodzieszynie.

O czym niezwłocznie Państwa poinformujemy.

Skip to content