W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

Informacja o XXXVIII Sesji Rady Gminy Młodzieszyn

Informuję, że w dniu 24 września 2021 r. (piątek) o godz. 10.00  w  sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Janowie, odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy Młodzieszyn z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII  Sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie Uchwały w sprawie likwidacji Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Młodzieszyn oraz zasad wynajmowania lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy na lata 2021 – 2026.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad współpracy Stron w zakresie opracowania dokumentu programowego jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład Innego Instrumentu Terytorialnego „Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w perspektywie 2021-2027.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla jednostki OSP w Budach Starych.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla jednostki OSP w Kamionie.
 9. Podjecie Uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla jednostki OSP w Młodzieszynie.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla jednostki OSP w Witkowicach.
 11. Podjęcie Uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2021-2034.
 12. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2021
 13. Informacja międzysesyjna Wójta Gminy
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Zamknięcie obrad.

 

W związku z obowiązującym stanem epidemiologicznym XXXVIII Sesja Rady Gminy Młodzieszyn odbędzie się w reżimie sanitarnym, przy zachowaniu niezbędnych środków ostrożności mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

Ograniczenie to jest działaniem zapobiegawczym podjętym w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców.

Jednocześnie informuję, że posiedzenie Sesji Rady Gminy Młodzieszyn będzie transmitowane na żywo w internecie na kanale YouTube Gmina Młodzieszyn:

https://www.youtube.com/channel/UCgsEpyJpTRVpDUqezDGRFVA/live

Zachęcam do oglądania transmisji on-line

Skip to content