Informacja o LXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Młodzieszyn

Informujemy, że w dniu  9 stycznia  2023 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w  Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieszynie odbędzie się  LXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy  Młodzieszyn z  następującym  porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z LXV Sesji Rady Gminy.
  4. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Młodzieszyn z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok.
  5. Podjęcie Uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2023-2038.
  6. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową gminy Młodzieszyn na 2023 rok.
  7. Podjęcie Uchwały w sprawie stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.
  8. Wolne wnioski i zapytania
  9. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że posiedzenie Sesji Rady Gminy Młodzieszyn będzie transmitowane na żywo w internecie na kanale You Tube Gmina Młodzieszyn:

https://www.youtube.com/channel/UCgsEpyJpTRVpDUqezDGRFVA/live

Zachęcamy do oglądania transmisji on-line

Skip to content