Informacja o LXIV Sesji Rady Gminy Młodzieszyn

Informujemy, że w dniu  12 grudnia  2022 r. (poniedziałek) o godz. 15:30 w  Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieszynie odbędzie się  LXIV Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXIII Sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Młodzieszyn z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok.
 5. Podjecie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie działki nr ewid. Nr 52/1 położonej w miejscowości Bibiampol, obręb geodezyjny 0002 Bibiampol, gmina Młodzieszyn, powiat sochaczewski tytułem darowizny z przeznaczenie na drogę gminną.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia podatku rolnego.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia podatku leśnego
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
 11. Podjęcie Uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2022-2038.
 12. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową gminy Młodzieszyn na 2022 rok.
 13. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Młodzieszyn z przeprowadzonych kontroli w jednostkach organizacyjnych w 2022 roku.
 14. Informacja międzysesyjna Wójta Gminy.
 15. Wolne wnioski i zapytania
 16. Zamknięcie obrad
Skip to content