Informacja dotycząca terminowości zgłaszania wypadków przy pracach rolniczych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Sochaczewie informuje, że wypadek związany
z pracą w gospodarstwie rolnym należy zgłosić do KRUS nie później niż w ciągu 14 dni od daty jego zaistnienia.

Zgłoszenia wypadku można dokonać :

  • osobiście w siedzibie Placówki Terenowej KRUS w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 1A, 96-500 Sochaczew
  • telefonicznie pod nr telefonu (0-46) 862-34-23
  • za pomocą poczty elektronicznej wysyłając informację na adres e:mail sochaczew@krus.gov.pl

Jednocześnie KRUS informuje, że zgodnie z art.45 ust.3 ustawy z dnia 20-12-1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2019r. nr 299 poz.303) niedopełnienie obowiązku zgłoszenia wypadku bez zbędnej zwłoki będzie oceniane przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków oraz prawa do jednorazowego odszkodowania.

Oznacza to, że w przypadku późnego zgłoszenia zdarzenia, jeżeli nie można ustalić jego okoliczności i przebiegu Kasa może odmówić prawa do jednorazowego odszkodowania.

Related posts

Skip to content