Informacja dla beneficjentów projektu, pt. „Czyste powietrze w gminie Młodzieszyn – wymiana urządzeń grzewczych” – ogłoszonym w 2018 roku

Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, iż realizowany przez Gminę Młodzieszyn projekt nr RPMA.04.03.01-14-a987/18 pt. „Czyste powietrze w gminie Młodzieszyn – wymiana urządzeń grzewczych” jest na etapie przygotowywania procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy. Jednocześnie dokonywana jest korekta wniosku o dofinansowanie, ze względu na rezygnację pięciu uczestników i uzupełnienie z listy rezerwowej nowych beneficjentów.


Realizacja projektu w pierwszej kolejności będzie polegała na przygotowaniu przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę instalacji gazowej i zgłoszenia pozostałych robót instalacyjnych. Następnie będzie wykonana wymiana starych urządzeń grzewczych na piece na pellet lub gaz u 54 uczestników projektu. Ponadto u części z nich zostanie również zamontowana instalacja fotowoltaiczna, kolektory słoneczne i pompy ciepła. Jak informowaliśmy wcześniej, wykonanie wymiany urządzeń grzewczych oraz OZE przewidywane jest w okresie letnim bieżącego roku, aby w przyszłym sezonie grzewczym mogły już funkcjonować nowe urządzenia.

Projekt pn. „Czyste powietrze w gminie Młodzieszyn – wymiana urządzeń grzewczych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń

Related posts

Skip to content