Informacja z I Sesji Rady Gminy Młodzieszyn kadencji 2018-2023

20 listopada 2018r. odbyła się I Sesja Rady Gminy Młodzieszyn kadencji 2018-2023. Obrady otworzyła Monika Pietrzyk Wójt Gminy, która przywitała wszystkich zgromadzonych, pogratulowała  nowo wybranym  radnym oraz podziękowała radnym i sołtysom za dotychczasową współpracę. Następnie poprosiła Marię Czerwińską jako najstarszą radną o poprowadzenie sesji.

Maria Czerwińska przekazała głos Justynie Jackowskiej  – Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej która pogratulowała  radnym i wręczyła  zaświadczenia o wyborze, po czym wszyscy złożyli uroczyste ślubowanie.

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście

obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie,

mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”

 

Następnie zgodnie z porządkiem obrad odbyły się wybory Przewodniczącego Rady Gminy, którym został Sławomir Makowski, oraz Wiceprzewodniczących na których wybrano Marka Ciurzyńskiego i Monikę Wawrzyńczak.

Ślubowanie złożyła również Monika Pietrzyk – Wójt Gminy, po czym otrzymała gratulacje i podziękowania za współpracę od dyrektorów szkół, sołtysów i przedstawicieli jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

 • DSC03051
 • DSC03056
 • DSC03065
 • DSC03069
 • DSC03073
 • DSC03129
 • DSC03083
 • DSC03095
 • DSC03093
 • DSC03126
 • DSC03108
 • DSC03111
 • DSC03117
 • DSC03113
Skip to content