Czyste powietrze w gminie Młodzieszyn

Pod takim hasłem  26 marca 2018 r. odbyły się dwa spotkania z mieszkańcami Gminy (w Młodzieszynie i Kamionie) poświęcone omówieniu zasad dofinansowania wymiany urządzeń grzewczych oraz montażu instalacji Odnawialnych Źródła Energii (OZE) ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego. Spotkania przeprowadzi przedstawiciele Fundacji GlobalECO.

Z inicjatywy Urzędu Gminy uczestnicy spotkań mieli okazję poznać argumenty przemawiające za OZE, a więc przeciwdziałanie degradacji środowiska poprzez redukcję zanieczyszczeń wód i powietrza oraz eliminację smogu, realizowanie inwestycji jednorazowych przy znacznym ograniczeniu opłat miesięcznych oraz inwestowanie w automatyczne, innowacyjne rozwiązania o długim czasie użytkowania.

Zainteresowani mieszkańcy już wiedzą, że podstawą udziału w programie dofinansowującym jest wymiana lub instalacja kotła na pellet lub na gaz.

 

Porównanie pelletu z bardzo często stosowanym ekogroszkiem w przypadku czystości, odpadów i walorów ekologicznych zdecydowanie wypada na korzyść pelletu. Choć wartość opałowa i średnie zużycie jako paliwa są  niższa, to rekompensuje je niższa cena jednostkowa.

Kotły na pellet 5 klasy zapewniają spadek emisji dwutlenku węgla o 85%, dwutlenku siarki o 97% oraz 97% mniej emisji pyłów w odniesieniu do kotła węglowego, czystość w kotłowni i w kominie, zasobnik paliwa na 4-6 dni, automatyczny zapłon i regulator temperatury, możliwość połączenia z innymi instalacjami OZE.

Ogromny potencjał energii słonecznej poprzez instalację innowacyjnych urządzeń, pozwala nam korzystać z jej nieograniczonego źródła. Dla mieszkańców wielu krajów Unii Europejskiej, nawet tych o podobnym klimacie instalacje fotowoltaiczne nie są już niczym nowym. W naszym kraju jest to wciąż innowacja, dlatego też jako element dodatkowy można w ramach dofinansowania zbudować dla swoich potrzeb instalację fotowoltaiczną (panele). Produkujemy tym samym prąd stały, który po przemianie w inwerterze fotowoltaicznym staje się prądem zmiennym, a ten możemy używać do urządzeń w domu, gromadzić w akumulatorach lub odsprzedać go do sieci energetycznej.

Program dofinansowania przewiduje również instalacje kolektorów słonecznych oraz powietrznych pomp ciepła.

Prowadzący przedstawili przykładowe koszty urządzeń i montażu dla różnych powierzchni i standardów budynków wskazując możliwość dofinansowania do 74% efektywnej dotacji co wskazuje, że wkład własny to 26% wartości inwestycji.

Zarówno w czasie spotkania jak i po, padało wiele pytań. Dyskusja też była bardzo rzeczowa. Urząd Gminy ze swojej strony jest  gotów ponieść koszty finansowe i organizacyjne przygotowania postępowania projektowego. Mieszkańców zaś zachęcamy do analizy przedsięwzięć i właściwych wyborów inwestycji.

Dodatkowe informacje możecie Państwo uzyskać pod numerem Fundacji 502 757 001 lub w Urzędzie Gminy osobiście lub pod numerem telefonu 46 864 17 60.

 

 

  • spotk
  • spotk 3

 

 

Skip to content