Trwają zgłoszenia do programu Cyfrowy Obywatel Gminy Młodzieszyn

GMINA MŁODZIESZYN realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, pn. „Cyfrowy Obywatel Gminy Młodzieszyn” -w ramach projektu „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego!” – w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, zgodnie z umową nr 1/UG/PC/COWM/2020 z dnia 24 lutego 2020 roku zawartą z Europejskim Domem Spotkań – Fundacją Nowy Staw z siedzibą ul. Tomasza Zana 38 20-601 Lublin.

Celem projektu jest jest poprawa lub nabycie kompetencji cyfrowych przez mieszkańców gminy Młodzieszyn, w tym umiejętności korzystania z internetu, w szczególności z e-usług. Działania podjęte w projekcie mają prowadzić do umiejętnego korzystania z IT w życiu codziennym, wyszukiwania informacji, komunikowania się z innymi itp.

Dofinansowanie projektu z UE: 80.640 PLN

Udział w szkoleniu mogą wziąć mieszkańcy gminy, którzy ukończyli 25 lat. Szkolenia odbywać się będą w wymiarze 32 godzin zegarowych (8 spotkań po 4h), grupa szkoleniowa będzie liczyć maksymalnie 12 osób. Szkolenia odbywać się będą w oparciu o scenariusze szkoleniowe dostarczone przez Grantodawcę i obejmować będą jeden z poniższych modułów:
1. „Rodzic w Internecie”
2. „Mój biznes w sieci”
3. „Moje finanse i transakcje w sieci”
4. „Działam w sieciach społecznościowych”
5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”
6. „Rolnik w sieci”
7. „Kultura w sieci”

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH!!! 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W SEKRETARIACIE URZĘDU GMINY.

Related posts

Skip to content