Odpowiedź CPK na sprzeciwy mieszkańców

Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczamy pismo, które jest odpowiedzią jaką otrzymaliśmy od Centralnego Portu Komunikacyjnego na wysłane sprzeciwy mieszkańców wsi Adamowa Góra, Witkowice, Witkowice Łaźnia, Kamion Mały, Stare Budy w sprawie wszystkich wariantów przebiegu linii kolejowych.
Skip to content