Gmina

„Przebudowa ul. Kruczej (drogi gminnej) w Młodzieszynie” zadanie współfinansowane z budżetu państwa w ramach wieloletniego programu pod nazwą: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

„Przebudowa ul. Kruczej (drogi gminnej) w Młodzieszynie”  zadanie współfinansowane z budżetu państwa w ramach wieloletniego programu pod nazwą:  „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.
Szanowni Państwo, zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa ul. Kruczej (drogi gminnej) w Młodzieszynie”, zadanie współfinansowane z budżetu państwa w ramach wieloletniego pro...
Read more
Skip to content