„Przebudowa ul. Kruczej (drogi gminnej) w Młodzieszynie” zadanie współfinansowane z budżetu państwa w ramach wieloletniego programu pod nazwą: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Szanowni Państwo,

zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa ul. Kruczej (drogi gminnej) w Młodzieszynie”, zadanie współfinansowane z budżetu państwa w ramach wieloletniego programu pod nazwą: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Wartość Inwestycji –   w tym: 597 083,26 PLN

Kwota dofinansowania – 103 962,00 PLN

Środki własne Gminy Młodzieszyn –  493121,26 PLN

Inwestycja polegała na częściowej przebudowie ul. Kruczej (drogi gminnej) w ramach której wykonano: nawierzchnię asfaltową jezdni na odcinkach o łącznej długości 207,41mb, dwa zjazdy ze skrzyżowań w drogi boczne, pobocza z tłucznia kamiennego, chodnik z kostki betonowej o długości 381,75 mb (strona prawa) i szerokości zmiennej od 2,00 m do 2,40 m, 19 zjazdów i dwóch dojść z kostki betonowej, części nawierzchni chodnika z żółtych płytek z wypustkami. Ponadto wprowadzono stałą organizację ruchu umieszczając oznakowanie pionowe oraz poziome na ul. Kruczej, posadowiono bariero poręcz o długości 40 ,00 m.

Gmina Młodzieszyn jako Beneficjent realizując powyższe zadanie  przyczyniła się do poprawy jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców oraz wszystkich użytkowników drogi gminnej ul. Kruczej. Zadanie zrealizowano w 2018 roku.

Skip to content