Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie na kolejny zakres prac na cmentarzu w Juliopolu

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że złożyliśmy kolejny wniosek o dofinansowanie dalszych prac związanych z remontem i konserwacją kwater wojennych Żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu w Juliopolu – zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Groby i Cmentarze wojenne w kraju 2020”.

Planowane zadanie będzie polegało na kontynuacji remontu i konserwacji cmentarza wojennego w Juliopolu.
Zaproponowany zakres prac będzie obejmował ręczne rozebranie krawężników betonowych przy polach grobowych następnie montaż obrzeży kamiennych, ręczne usunięcie warstwy ziemi (do 10 cm), ręczne prace porządkowe a także humusowanie z obsianiem.

Warto przypomnieć, że cmentarz w Juliopolu jest miejscem Pamięci Narodowej objętym ochroną konserwatorską. To tu spoczywa blisko 3800 żołnierzy Armii „Poznań” i „Pomorze”, którzy polegli podczas bitwy nad Bzurą w 1939 roku dlatego dołożymy wszelkich starań aby dbać i utrzymywać teren wokół grobów.

 

  • Juliopol 1 (8)
  • Juliopol 1 (7)

Related posts

Skip to content