Zebranie mieszkańców sołectwa Janów

W dniu 29 stycznia 2020 r. o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej  w Janowie odbyło się zebranie mieszkańców sołectwa Janów. W spotkaniu wzięli udział Wójt Gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk, Sekretarz Gminy Młodzieszyn Anna Sobieraj, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Monika Wawrzyńczak i Radny Daniel Sikora, Sołtys Anna Krawczyk oraz  licznie zgromadzeni mieszkańcy.

Na zebraniu podjęto oraz omówiono tematy oświetlenia, montażu progów zwalniających (w ciągu drogi gminnej dz. Nr ew. 97 obręb geodezyjny Janów Ruszki, droga relacji Janów-Sarnów) oraz sprawy bieżące.

W pierwszej części przedstawiono plany w zakresie rozbudowy linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Janów, omówiono także problemy wynikające z funkcjonowania obecnych obwodów w tym spornego obwodu oświetleniowego pod tzw. lasem. Poddano pod głosowanie osób obecnych na zebraniu funkcjonowanie spornej sprawy, w wyniku którego potwierdzono jego utrzymanie i konieczność zapewnienia sprawnego działania.

W kolejnej części zebrania rozmawiano o wniosku mieszkańców dotyczącym montażu progów zwalniających na drodze gminnej relacji Janów – Sarnów, w związku z bardzo burzliwą dyskusją mieszkańców popierających i negujących wniosek sprawa będzie procedowana przez Gminną Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego.

Wszystkim Państwu dziękujemy za poświęcony czas i przybycie na spotkanie.

Related posts

Skip to content