Zbliża się termin kwalifikacji wojskowej

Drodzy Mieszkańcy, w tym roku kwalifikacja wojskowa dla osób podlegających, zamieszkałych na terenie gminy Młodzieszyn,  zostanie przeprowadzona w dniu 3 kwietnia 2020 r. i odbędzie się w Sochaczewskim Centrum Kultury przy ulicy Chopina 101 (w Chodakowie), tak jak w roku ubiegłym.

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej, założenie ewidencji wojskowej osobom podlegających temu obowiązkowi oraz zgłaszającym się ochotniczo.

Tego roku obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają: mężczyźni urodzeni w 2001 r., mężczyźni urodzeni w latach 1996 – 2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oraz urodzeni w latach 1999 – 2000 czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia.

Przed komisję wezwane zostaną także kobiety urodzone w latach 1996 – 2001, posiadające wykształcenie przydatne do czynnej służby wojskowej lub uczące się na kierunkach, na których najbardziej zależy polskiej armii. Wezwania mogą się spodziewać np. absolwentki uczelni medycznych i weterynaryjnych, absolwentki studiów psychologicznych.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy, przedstawia wójtowi (lub przedstawicielowi wójta) dowód osobisty (w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na  ustalenie tożsamości), a w przypadku braku możliwości stawienia się w terminie określonym w wezwaniu – dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się.

Komisji lekarskiej przedstawia się posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Ponadto na potrzeby ewidencji wojskowej osoba stawiająca się, przedstawia fotografię o wymiarach 3 x 4cm, bez nakrycia głowy, oraz dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki.

Jeżeli z ważnych przyczyn osoba wezwana nie może stawić się w wyznaczonym terminie, powinna zawiadomić o tym osobiście Urząd Gminy Młodzieszyn – Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich lub telefonicznie (46) 864-17-50 wew. 64. Należy podać przyczyny, które nie pozwalają na stawienie się. Zostanie wtedy określony nowy termin stawiennictwa. Nieusprawiedliwione niestawienie się skutkuje nieprzyjemnymi konsekwencjami. Grozi za to grzywna i przymusowe doprowadzenie do komisji przez policję.

Obwieszczenie_o_przeprowadzeniu_kwalifikacji_wojskowej_w_2020_r

Related posts

Skip to content