Towarzyszenie – eksperckie zaplecze dla kultury

Program towarzyszenia to nowa inicjatywa Mazowieckiego Obserwatorium Kultury dla instytucji kultury z województwa mazowieckiego. Ekspertki MOK-u wesprą dwie instytucje w rozwoju, otwarciu, procesie radzenia sobie z wybranym wyzwaniem. Nabór zgłoszeń potrwa od 10 do 24 czerwca.

Każda instytucja mierzy się z własnymi niepowtarzalnymi wyzwaniami. Proponowane w sektorze kultury szkolenia, warsztaty, webinary i inne inicjatywy rozwijające kompetencje kadr kultury pomagają się z nimi mierzyć. Zwykle jest jednak tak, że to eksperci proponują tematykę swoich działań, a instytucje kultury sięgają po gotowe programy szkoleń, dostosowując to, co usłyszą podczas takich spotkań do swoich potrzeb. Czasami eksperci trafiają w potrzeby swoich odbiorców bardziej, a czasami mniej.
Mazowiecki Instytut Kultury proponuje odwrócić ten porządek i program eksperckiego szkolenia dla kultury dostosować od początku do końca do potrzeb uczestników. Działające w strukturach MIK-u Mazowieckie Obserwatorium Kultury otwiera nabór do Programu towarzyszenia – eksperckiego wsparcia dla sektora kultury. Ekspertki MOK-u wesprą dwie wybrane do programu instytucje w rozwoju, otwarciu, procesie radzenia sobie z wybranym wyzwaniem. Program takich warsztatów tworzony będzie w oparciu o realne potrzeby ich uczestników, w procesie spotkania, rozmowy, analizy konkretnych ważnych dla pracowników kultury kwestii.

O programie mówi jego koordynatorka Natalia Roicka z Działu Edukacji Mazowieckiego Instytutu Kultury:

(Plik dźwiękowy można pobrać z załączników na dole strony.)
W programie mogą wziąć udział instytucje kultury lub organizacje pozarządowe pełniące zadania lokalnej instytucji kultury z gmin do 10 tys. mieszkańców na terenie województwa mazowieckiego i takie, które nie brały wcześniej udziału w programach wsparcia (typu DK+).
Nabór do programu potrwa od 10 do 24 czerwca. Instytucje zostaną wybrane na podstawie przesłanego formularza zgłoszeniowego przez komisję ekspercką. Kryteriami wyboru będą: motywacja do wzięcia udziału w programie oraz dopasowanie do formuły programu i udzielanych obszarów wsparcia. Spośród nadesłanych zgłoszeń wybrane zostaną dwie instytucje, które otrzymają do dyspozycji 15 godzin pracy z ekspertką (3-4 spotkania na żywo lub on-line) w formie konsultacji, warsztatów, szkoleń, które odbędą się w uzgodnionych terminach, najpóźniej jednak do końca września 2020 roku.
Oferowane obszary wsparcia:
 • zaplanowanie działania od pomysłu po ewaluację i wsparcie przy jego realizacji;
 • badanie potrzeb odbiorców / lokalnej społeczności;
 • gdzie szukać dobrych praktyk i jak dostosowywać je do własnej działalności;
 • ewaluacja projektów i działalności;
 • rozliczanie projektów;
 • diagnoza lokalna metodami partycypacyjnymi – jak ją zaplanować i jak zrealizować;
 • otwieranie instytucji kultury na nowe grupy odbiorców (m.in. diagnoza potrzeb; planowanie działań);
 • wspólne wypracowanie misji i wizji instytucji kultury;
 • analiza komunikacji i poprawa jej realizacji;
 • historia mówiona / archiwum społeczne w naszej instytucji;
 • upamiętnijmy naszą historię – zaplanowanie jednodniowego muzeum;
 • zabytki, przeszłość, dziedzictwo – jak wykorzystywać lokalne dziedzictwo (materialne i niematerialne) w naszej codziennej działalności?
 • nowa strategia pozyskiwania środków zewnętrznych na działania;
 • mała szkoła pisania lepszych wniosków (cykl szkoleniowo-doradczy dla całego zespołu).

Formularz zgłoszeniowy oraz informacje o ekspertkach Programu towarzyszenia na stronie Mazowieckiego Obserwatorium Kultury:

PRZEJDŹ NA STRONE MOK

 

Related posts

Skip to content