Taksacja terenowa lasów na terenie gminy Młodzieszyn

W związku z realizacją zadania pt. ”Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu (UPUL) dla lasów
będących własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych” zleconego przez powiat sochaczewski, Wójt Gminy Młodzieszyn zawiadamia, iż w terminie od 15 kwietnia 2020 r. do 30 lipca 2020 r. (ramowy plan prac) na terenie gminy Młodzieszyn odbywać się będzie taksacja terenowa lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

 

Related posts

Skip to content