Rozliczanie bieżących należności za dostawę wody/odbiór ścieków/usługi asenizacyjne

W związku z panującą pandemią koronawirusa COVID-19 dbając o zdrowie naszych Klientów oraz Pracowników, zawiadamiamy o wstrzymaniu dokonywania odczytów wodomierzy przez Inkasenta oraz przypominamy o braku możliwości (do odwołania) dokonywania wpłat gotówkowych w kasie GZGK oraz operatorom zestawu asenizacyjnego.

Jednocześnie prosimy Mieszkańców do których dostarczamy wodę, aby sami dokonywali odczytów swoich liczników i podawali ich stan (odczyt) drogą telefoniczną bądź mailową. W przypadku braku zgłoszenia telefonicznego/mailowego GZGK może dostarczyć fakturę na podstawie średniego zużycia wody za okres ostatnich trzech odczytów.

Dane kontaktowe:

Nr tel.: (46) 861-04-83, poniedziałek w godz. 9:00-17:00 od wtorku do piątku w godz. 800-1600

e-mail: biuro.gzgk@mlodzieszyn.pl

Jak prawidłowo odczytać wodomierz?

Dokonując odczytu wodomierza należy podawać tylko czarne cyfry (czytane od lewej strony licznika), które oznaczają zużycie wody w pełnych metrach sześciennych.

Należy podać również:

  1. Imię i nazwisko / numer klienta – osoby na którą są wystawiane faktury
  2. Adres punktu odczytu wodomierza
  3. Adres e-mail na który będziemy mogli wysłać fakturę (opcjonalnie).

Płatności dokonujemy na nr konta: 50 9011 0005 0273 0622 2000 0010

Related posts

Skip to content